Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

1

W dniu 9 Stycznia odbyło się zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze HDK PCK ;; DAR SERCA ;; działającego przy Zarządzie Gminnym ZOSP RP w Brzeźnicy.

 

 

 

 

 

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście : Wójt Gminy Brzeźnica a zarazem Prezes Zarządu Gminnego Pan Bogusław Antos, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jadwiga Kozioł , Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Brzeźnicy Dh Franciszek Żmuda ,Komendant Gminny ZOSP RP Dh Zdzisław Orgal , Komendant OSP Brzezinki Dh Janusz Smajek.

Zostało przedstawione sprawozdanie za rok 2015 , plan działania klubu w roku2016 i został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna w składzie:

Zarząd:

- Prezes              Janusz Ciężadlik

- W-ce Prezes      Mirosław Madry

- Sekretarz          Mateusz Długopolski

- Skarbnik           Marek Lenart

- Czł. Zarządu     Marian Ostrowski

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Przewodniczący Jarosław Szkarłat

- Z-ca przewod. Mariusz Kucharczyk

-Sekretarz -Piotr Gonciarczyk

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowny długoletnie oddawanie krwi

Zarząd Okręgowy PCK nadał:

Panu Grzegorzowi Żmudzie SREBNĄ OZNAKĘ ( po 12 l)

Dh .Bogdanowi Pamule BRĄZOWĄ OZNAKĘ ( po 6 l)

 

.