XI Gala Ognisty Ratownik

WIAD GALA RAT26 lutego 2017 roku o godz. 13.00 w budynku Domu Ludowego w Woli Drwińskiej 77 miało miejsce uroczyste podsumowanie etapu okręgowego XI edycji Programu „Strażacy w honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

 

 

 

Organizatorzy Programu, Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polski Czerwony Krzyż, od początku jego realizacji postawili sobie cel: dotarcie z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnych środowisk poprzez jednostki strażackie w całym kraju oraz poprawę zaopatrzenia służby zdrowia w krew. 
Program pn. "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie - Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" w województwie małopolskim odbywa się corocznie od 2006 roku. 

Delegaci z naszej jednostki uczestniczyli w uroczystości podsumowania programu "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik - Gorąca Krew 2016" na której reprezentowali Klub Honorowych Dawców Krwi "Dar Serca" przy Zarządzie Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy.